ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

ΕΘΝΑΡΧΕΣ.............ΑΠΟΔΕΙΞΗ !!!!Μιά αὐθεντικὴ στιχομυθία μεταξὺ Καραμανλῆ καὶ Κληρίδη, πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ (Μαρτυρία Παπαπολυβίου):
  • Κληρίδης: Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. … Οὔτε ἕνα πλοῖο κ. Πρόεδρε;
  • Καραμανλῆς: Εἶσθε μόνοι σας. Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ὀργανωμένο στρατό, εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ κατάστασις, δὲν μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε γιατὶ ἑγὼ δὲν ἐλέγχω τὴν κατάστασιν.
  • Κληρίδης: Καλά, ὁ Μαῦρος (ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν στὴν κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητος) εἶπε ὅτι μεταξὺ ἀτιμώσεως καὶ πολέμου προτιμοῦμε τὸν πόλεμο.
  • Καραμανλῆς: Ἄλλος ὁ Μαῦρος, ἄλλος ἑγώ.
Ὑφίσταται καὶ συνέχεια στὸν διάλογο ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχει δημοσιοποιηθῇ καὶ εἶναι κόλαφος γιὰ τὸν Καραμανλῆ, δὲν μπορῶ νὰ τὴν γνωστοποιήσεω.
Δυστυχῶς καὶ …εὐτυχῶς γιὰ τοὺς φανατικοὺς Καραμανλικούς,

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος


 http://filonoi.gr/2017/08/17/ethnikoi-olethres-kai-oydepote-ethnarxes/

ΕΠΙΛΟΓΈΣ U NEWS LINE 365