Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ: ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΕκλογές έρχονται το 2019 και με την ευκαιρία σας παρουσίαζουμε μετά από τα πολλά ερωτήματα από συμπολίτες μας πώς…

 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ 
 
Εκλογές έρχονται τον Ιούνιο με την ευκαιρία σας παρουσίαζουμε μετά από τα πολλά ερωτήματα από συμπολίτες μας πώς μπορεί κάποιος να ιδρύσει ένα κόμμα.

Προϋποθέσεις ίδρυσης κόμματος

1. απαιτείται η κατάθεση ιδρυτικής δήλωσης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είτε από τον Πρόεδρο του νεοϊδρυθέντος κόμματος, ή από την διοικούσα επιτροπή

2. γνωστοποίηση του ονόματος ,της έδρας και του εμβλήματος του νέου κόμματος

3. υποβολή του καταστατικού ή ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού κόμματος, που να υπογράφεται τουλάχιστο από 200 πολίτες με δικαίωμα ψήφου

αφού πληρωθούν τα παραπάνω, έχουμε την ίδρυση και τη λειτουργία του πολιτικού κόμματος

Κάθε κόμμα:

• οφείλει να υπηρετεί τη δημοκρατία

• αν παραβεί κάτι υπόκειται στη νομοθεσία όχι ως κόμμα, αλλά τα μέλη του ως φυσικά πρόσωπα

• έχει νομική προσωπικότητα

• Είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Περιορισμοί:

• Η οργάνωση και η δράση του κόμματος θα πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος

• Από τη στιγμή που κατατίθενται η δήλωση, δεν υπάρχει περιορισμός, δεν απαλλάσσονται βέβαια τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του κόμματος από την τήρηση των κανόνων Δικαίου

Περιορισμοί στα μέλη των πολιτικών κομμάτων 

Δεν μπορούν απολύτως να εκδηλώνονται υπέρ ή κατά ενός πολιτικού κόμματος:

1. οι δικαστικοί λειτουργοί

2. οι στρατιωτικοί

3. οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας
διασφάλιση της αρχής της αμεροληψίας (πιθανή διάσπαση της αρχής της ετεροληψίας)

Δεν μπορούν απολύτως να εκδηλώνονται υπέρ ή κατά ενός πολιτικού κόμματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους :

1. οι δημόσιοι υπάλληλοι
 
2. οι υπάλληλοι των οργάνων των ΟΤΑ

3. οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

4. οι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων
  Πηγή
ΤΏΡΑ ΤΟ MANIATIKO REPORT ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ MYWEBOOK _____Η ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ